Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Actualités / Qu'est-ce-que Linbatys ? Visitez : https://www.linbatys.eu/fr/

Qu'est-ce-que Linbatys ? Visitez : https://www.linbatys.eu/fr/

« L’objectif du plan de lutte contre les inondations « LINBATYS » est de gérer de manière efficace, coordonnée et écologique les eaux de surface d’un bassin transfrontalier de la Lys d’une surface de 570 Km2, afin de diminuer les risques d’inondation et les catastrophes naturelles qui y sont liées.

C’est ainsi que 3 opérateurs coordonnent leurs efforts pour réaliser des travaux afin de créer des capacités supplémentaires de stockage des eaux lors des crues, ainsi que des aménagements écologiques.

Plusieurs actions de communication et de sensibilisation seront menées sur le territoire concerné. »

 

« Linbatys is een actieplan voor het bestrijden van overstromingen op een doeltreffende, gecoördineerde en ecologische manier. Dit plan streeft naar een beter beheer van het oppervlaktewater van het grensoverschrijdende Leiebekken met een oppervlakte van 570 km² teneinde overstromingsrisico’s en natuurrampen te verkleinen.

Drie operatoren bundelen hun krachten om werkzaamheden te verwezenlijken teneinde de opslagcapaciteiten

te verhogen alsook ecologische inrichtingen te realiseren.

Meerdere communicatie - en sensibiliseringacties zijn voorzien in het betreffende gebied. »

 

Visitez le site Internet : https://www.linbatys.eu/fr/