Aller au contenu. | Aller à la navigation

Navigation

Navigation
Menu de navigation
Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Avis & Enquêtes / Communiqués / Exploitation commerciale d’une surface Horeca au Centre de la Brasserie de Warneton
Actions sur le document

Exploitation commerciale d’une surface Horeca au Centre de la Brasserie de Warneton

Exploitation commerciale d’une surface Horeca au Centre de la Brasserie de Warneton

L’Administration communale de Comines-Warneton porte à la connaissance des intéressés son intention de conclure un bail commercial relatif à l’exploitation d’une surface de type horeca et à la mise en valeur de l’espace muséal du Centre de la Brasserie de Warneton.

Toute personne intéressée est invitée à introduire, au plus tard le 31.03.2017 à midi une proposition conforme aux dispositions du bail commercial (disponible sur simple demande au Secrétariat communal (( 0032 56 56 10 44 - : ZmFiaWFuLnN0aWNrZXJAcHVibGlsaW5rLmJl).

Une visite des lieux est possible et à convenir avec le service Réception (Madame Céline DENYS ( 0476/43 86 59 ou Monsieur Ken GARCIA LACHAT ( 0473/36 87 14).

 

 

Commerciële uitbating van een Horecaruimte in het Brouwerijcentrum in Waasten.

Het Gemeentebestuur van Komen-Waasten brengt ter kennis van belanghebbenden dat de gemeente een huurovereenkomst wenst af te sluiten voor de uitbating van een Horecaruimte, alsook de opwaardering van de museale ruimte van het Brouwerijcentrum.

Iedere belanghebbende wordt uitgenodigd om een voorstel in te dienen tegen uiterlijk 31/03/2017, om 12u00. Het voorstel moet overeenkomen met de beschikkingen van de huurovereenkomst verkrijgbaar op aanvraag bij het gemeentelijke Secretariaat (( 0032/56 56 10 44 - : ZmFiaWFuLnN0aWNrZXJAcHVibGlsaW5rLmJl).

Een bezoek van de gebouwen is mogelijk. Daarvoor kunt u contact opnemen met de receptiedienst (mevrouw Céline Denys 0476/43 86 59 of de heer Ken Garcia Lachat 0473/36 87 14).